INVESTICIONI PLAN OPŠTINE PLANDIŠTE

Iako spada u red nerazvijenih opština u Plandištu je tokom protekle godine realizovano više kapitalnih projekata a planiran je nastavak radova i investicija i za tekuću godinu.

Plandište spada u III kategoriju nerazvijenih opština i samim tim ima odredjenih povoljnosti u smislu nižih poreza,jeftinijeg zemljišta i prednosti pri zapošljavanju.

U saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije realizovano je više kapitalnih projekata u protekloj godini.

U toku su i radovi na realizaciji radova ,rekonstrukcije OŠ“Dositej Obradović“ u Velikom Gaju ,investicije u visini od 60.150.000 dinara.

U saradnji sa Autonomnom pokrajinom Vojvodinom uradjena je rekonstrukcija dela puta prema Banatskom Sokolcu ,sanacija čvorišta u samom Plandištu a u toku je izrada projekta sanacije čvorišta u naseljenim mestima Margita i Velika Greda.

Iz sredstava Jedinica lokalne samouprave realizovani su projekti postavljanje led rasvete u Plandištu i rekonstrukcije parkinga kod katoličke crkve,u toku su radovi na izgradnji kapele u Velikom Gaju.

Obezbedjeno je ,iz donacija, novo sanitetsko vozilo za potrebe Doma zdravlja, autobus sa 21 sedištem za potrebe osoba sa invaliditetom ali i svih ostalih kojima je potrebno kao i specijalno kombi vozilo sa platformom sa osobe sa invaliditetom kojih u opštini ima 300ne od čega dece 50oro.

Za tekuću godini planirana je izgradnja kapele u Margiti,dogradnja i rekonstrukcija groblja u Plandištu,rekonstrukcija fiskulturne sale OŠ“Dositej Obradović“ u Margiti,sanacija saobraćajnica u ulici Vojvodjanska i Karadjordjeva,sanacija sportskih terena u OŠ“Dositej Obradović“ u Plandištu.Zatim, radovi na sanaciji kanalizacione mreže u samom Plandištu, rekonstrukcija svlačionica FK“Sloga“, automatizacija sistema za vodosnabdevanje i i izgradnja postojenja za pročišćavanje vode za piće u Plandištu ,rekonstrukcija dela Doma „2.Oktobar“ u Starom Lecu i sanacija čvorišta u Margiti i velikoj Gredi.

 

x

Takođe pogledajte ...

Domu u Starom Lecu uručena donacija Banke hrane Vojvodine

Domu za duševno obolela lica 1.Oktobar iz Starog Leca je zahvaljujući odličnoj ...