Raspisuje se konkurs za dodelu novčanih nagrada najboljim studentima sa područja opštine Plandište za školsku 2019/2020 godinu, sa ciljem podsticaja za postizanje boljih rezultata studiranja i razvijanja takmičarskog duha.

Kompletan tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Prijavu na konkurs možete preuzeti ovde.

Konkurs je otvoren do 21.02.2020. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova predati ili poslati na adresu: Opština Plandište, Uslužni centar – Pisarnica, ul. Vojvode Putnika br. 38, 26360 Plandište, sa naznakom Konkurs za najbolje studente“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.