Nova, 108. Sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za ponedeljak, 20.05.2019. godine u 9,00 sati. U sazivu je predloženo 6 tačaka dnevnog reda.

Članovi Opštinskog veća opštine Plandište će nakon usvajanja zapisnika sa 107. sednice prvo utvrđivati predlog Odluke o javnim raspravama a nakon toga i Predlog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Plandište.

Većnici će razmatrati i Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Plandište.

Pretposlednja i poslednja tačka su Zahtevi i molbe građana i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.