Nova, 135. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za sredu, 22.01.2020. godine u 9,00 sati. U sazivu je predloženo 6 tačaka dnevnog reda.

Članovi Opštinskog veća opštine Plandište će prvo utvrđivati predlog Odluke o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Plandište za 2019. godinu a nakon toga i predlog Zaključka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2020. godinu na koje se primenjuje Zakon o javnim nabavkama, predlog Zaključka o usvajanju Plana javnih konkursa za 2020. godinu, predlog Zaključka o raspisivanju Konkursa za dodelu novčanih nagrada najboljim studentima sa područja opštine Plandište za školsku 2019/2020. godinu.

Pretposlednja i poslednja tačka su Zahtevi i molbe građana i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.