Plandište: JEDINSTVENO UPRAVNO MESTO

Zahvaljujući projektu „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti u pružanju usluga na lokalnom nivou“ koji sprovode GIZ, SKGO i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u Opštinskoj upravi opštine Plandište uskoro će biti uspostavljeno jedinstveno upravno mesto koje je novina u Zakonu o opštem upravnom postupku.

U skladu sa postojećim potrebama i kapacitetima Opštinske uprave, uspostavljanje javnog upravnog mesta će uticati na povećanje efikasnosti,i na pojednostavljenje postupaka i procedura, što će dalje omogućiti funkcionisanje uprave kao servisa građana. Jedinstveno upravno mesto treba da postane veza građana sa svim organima sa kojima oni kao stranka moraju da komuniciraju radi završavanja nekog posla, odnosno ostvarenje jednog ili više prava i obaveza.

Prilikom uvođenja novih usluga, moraju da se unaprede veštine zaposlenih, kako bi išli u korak sa promenama. Zaposleni kao i rukovodstvo su spremni da usvoje nova znanja i veštine kako bi u lokalnoj samoupravi bilo što manje birokratije.

Građani više neće morati da dolaze sa različitom dokumentacijom kako bi podnosili potvrde da imaju neko pravo, već će se na šalterima, direktnim uvidom u navedene baze podataka, utvrditi da li građani ispunjavaju uslove da ostvare neko pravo za koje smatraju da im pripada, ili ne.

U tom smislu će zaživeti i jedinstveno upravno mesto što će doprineti da, uz adekvatne tehničke,i organizacione preduslove , cela uprava bude kvalitetnija i pristupačnija .

 

x

Takođe pogledajte ...

Veliko priznanje za KK Agrobanat, Pinter Aron nosilac majstorskog zvanja u karateu

Sredina jula meseca je rezervisana za jedan od najpopularnijih karate kampova u ...