Unazad nekoliko godina, opština Plandište je aktivno uključena u veliki projekat koji se sprovodi u našoj zemlji a odnosi se na stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica. Krajem prošle godine (26.10.2018.), predsednik Opštine Plandište, Jovan Repac je potpisao Ugovor o saradnji na realizaciji pomoći za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica sa Komesarijatom za izbeglice i migracije.

Pomoć predstavlja kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu porodicama izbeglica koje ispunjavaju uslove za dodelu ove vrste pomoći.  Ukušna vrednost pomoći je 5.600.000,00 dinara.  Sredstva Komesarijata za izbglice i migracije su i iznosu od 5.320.000 dinara a učešće Opštine je  5% na ukupnu vrednost,  odnosno 280.000,00 dinara. Za kupovinu jedne kuće maksimalni iznos pomoći je 1.200.000,00 dinara, a za građevinski materijal 200.000,00 dinara.

Za dodelu ove pomoći Opština je raspisala  Javni poziv na koji  se prijavilo 6 porodica.  Prilikom bodovanja prispele konkursne dokumentacije, određene su 4 porodice koje će dobiti kuću i građevinski materijal za popravku kuće.

Po rečima  Milice Grijak, poverenika za izbeglice u Opštini Plandište,  sve prijavljene porodice su ispunjavale uslove a broj bodova je odredio prve četiri porodice. Krajem aprila ove godine zaključeni su trojni ugovori između Opštine, Prodavca i Kupca, nakon čega su porodice tada ušle u posed, odnosno u kuće koje su im kupljene.

Nakon toga, za svaku kuću, na osnovu specifikacije građevinskog materijala koji je potreban za popravku kuća raspisana je javna nabavka za građevinski materijal koja je sprovedena do kraja. Ovih dana, izvršena je i isporuka građevinskog materijala korisnicima koji su u obavezi da dobijeni građevinski materijal ugrade u roku od 6 meseci.

Od početka realizacije ovog projekta koji se sprovodi sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, Opština Plandište je do sada pomogla da se kupi 30 kuća i zbrine isto toliko porodica.

Opština Plandište će i nadalje konkurisati za ovu vrstu pomoći pošto potrebe i  dalje postoje.