Pokreće se postupak javne nabavke 17/2016

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku 17/2016 čiji je predmet Javna nabavka usluge Prevoza učenika srednjih škola i usluge prevoza studenata sa teritorije Opština Plandište za školsku 2016/2017 – podelјena u dve partije, u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

x

Takođe pogledajte ...

Nova oprema za karatiste Plandišta: Odobrena sredstva za Karate klub Agrobanat

U okviru realizacije Konkursa za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju ...