USVOJEN TREĆI DOPUNSKI BUDŽET OPŠTINE PLANDIŠTE

Danas je održana 32. sednica Skupštine opštine Plandište, sa dnevnim redom od 15 tačaka.

Odbornici su između ostalog usvojili i treći dopunski budžet opštine za 2019.

Odbornici su na početku sednice usvojili Predlog Predlog Rešenja o prestanku mandata odbornika Dušana Ćurčića, koji sada obavlja funkciju pomoćnika predsednika Opštine, a nakon toga i Predlog Rešenja o potvrđivanju mandata novom odborniku Zlatku Nikolovskom.

Kako je dosadašnji član opštinskog veća Goran Latković podneo ostavku, za novog člana Opštinskog veća opštine Plandište izabrana je Manuela Kornja.

Dato je Mišljenje na primedbe Predsednika opštine Plandište na čl. 4. Nacrta zakona o izmenama i dopuna Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije dostavljene Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Odbornici su na 32.sednici SO Plandište razmatrali i usvojili Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2019. godinu za period januar-jun 2019. godine, i predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu (treći dopunski budžet).

Ovom odlukom budžet Opštine projektovan je na 690.037.121,00 dinara, što je za 17.054.371,00 dinara više u odnosu na drugi dopunski budžet.

Razlog za novo usklađivanje je priliv sredstava koja su Opštini Planidšte odobrena za realizaciju više projekata od drugih nivoa vlasti.

Odbornici Skupštine opštine Plandište usvojili su i Predlog Odluke o izmeni Odluke o organizaciji Opštinske uprave, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini Plandište, kao i Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Plandište.

Usvojeni su Izveštaj o poslovanju sa Izveštajem za utrošena sredstva iz budžeta opštine Plandište i Finansijski izveštaj JP „Polet“ Plandište za 2018.godinu, Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za školsku 2018/2019 godinu i Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za školsku 2019/2020 godinu.

Na sednici je razrešen dosadašnji i imenovan novi predsednik Komisije za predstavke i žalbe, a nije bilo odborničkih pitanja.

 

x

Takođe pogledajte ...

Domu u Starom Lecu uručena donacija Banke hrane Vojvodine

Domu za duševno obolela lica 1.Oktobar iz Starog Leca je zahvaljujući odličnoj ...