Mesečna arhiva: новембар 2018

Održan drugi tematski seminar u okviru projekta BANATSMART

Održan drugi tematski seminar u okviru projekta BANATSMART Dana 29. novembra 2018. godine na prostoru Turističkog kompleksa „Mrkšićevi salaši“ u Srpskom Itebeju, održan je drugi, od ukupno tri projektom planirana seminara pod nazivom „Energija iz obnovljivih izvora i kako je koristiti u poljoprivredi“. Seminar je sastavni deo aktivnosti projekta „Pametne urbane usluge putem uniformnih standarda kvaliteta javne infrastrukture za veću ...

Više »

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu

Na osnovu člana 42. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, broj 54/2009, 73/2010,  101/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013,  63/2013  –  ispr.,  108/2013,  142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016 i 113/2017), 64. stav 1. tačka 1. Statuta opštine Plandište („Službeni list Opštine Plandište“, broj 16/2008, 17/2012 i 3/2015) i člana 56. stav 1. i člana 63. Poslovnika o radu  Opštinskog ...

Više »

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama

a osnovu člana 64. stav 1. tačka 1. Statuta opštine Plandište („Službeni list Opštine Plandište“, broj 16/2008, 17/2012 i 3/2015) i člana 56. stav 1. i člana 63. Poslovnika o radu  Opštinskog veća Opštine Plandište („Službeni list Opštine Plandište”, broj 9/2012 i 15/2013), Opštinsko veće Opštine Plandište na sednici održanoj dana 29. novembra 2018. godine donelo je Z A K ...

Više »

OPŠTINA PLANDIŠTE POTPISALA MEMEORANDUM I POVELJU

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije održala je svoju  46. redovnu Skupštinu, koja je organizovana uz pomoć programa “Podrška lokalnim samoupravama na putu ka EU – Druga faza”, koji finansira Vlada Švedske. Tom prilikom je obeležen i značajan jubilej – 65 godina postojanja i rada SKGO na unapređenju uslova za funkcionisanje lokalne samouprave i kvalitetniji ...

Više »

IZVEŠTAJ SA 24. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

USVOJEN TREĆI REBALANS BUDŽETA Poslednja 24. sednica Skupštine opštine Plandište  održana je u  ponedeljak,  26.11.2018.godine. Na dnevnom redu sednice kojom je predsedavao Endre Sabo, predsednik SO Plandište ukupno je bilo 19 tačaka. Odbornici su prvo razmatari Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Plandište za 2018. godinu za period januar-septembar 2018.godine u okviru kojeg je rečeno da je izvršenje teklo ...

Više »

Endre Sabo, predsednik Skupštine opštine Plandište BEZREZERVNA PODRŠKA PREDSEDNIKU OPŠTINE

BEZREZERVNA PODRŠKA PREDSEDNIKU OPŠTINE • Ono što bih istakao kao prednost naše Opštine, to je povoljna geostrateška pozicija, blizina granice sa EU i potencijal za agrobiznis • Kako ocenjujete rad ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Plandište? – Ustanove i institucije rade svoj posao na najbolji način i nekih većih problema nema. Postoji veoma dobra saradnja sa njima u vezi ...

Više »

IZVEŠTAJ SA 24. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

USVOJEN TREĆI REBALANS BUDŽETA Poslednja 24. sednica Skupštine opštine Plandište  održana je u  ponedeljak,  26.11.2018.godine. Na dnevnom redu sednice kojom je predsedavao Endre Sabo, predsednik SO Plandište ukupno je bilo 19 tačaka. Odbornici su prvo razmatari Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Plandište za 2018. godinu za period januar-septembar 2018.godine u okviru kojeg je rečeno da je izvršenje teklo ...

Više »

Predlog liste studenata – kandidata korisnika novčane pomoći

Na osnovu člana 5. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za dodelu novčane pomoći studentima broj: 612-13/2018-II od 10.10.2018.godine, Komisija za dodelu novčane pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište na sednici održanoj dana 27.11.2018. godine utvrdila je Predlog liste studenata – kandidata korisnika novčane pomoći. Svaki kandidat ima pravo prigovora na predlog liste kandidata u roku od ...

Više »

IZVEŠTAJ SA 90. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

USKORO NOVI STATUT OPŠTINE   Poslednja, 90. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u ponedeljak,  19.11.2018. godine. Na dnevnom redu sednice bilo je ukupno 17 tačaka. Posle usvajanja zapisnika sa 87, 88. i 89. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici su prvo utvrđivali Predloga Statuta opštine Plandište. U okviru ove tačke rečeno je da zbog donošenja novog Zakona o ...

Više »

Odbojka, seniorke Plandišta dočekuju BNS

Odbojka, drugo kolo, seniorke OK Plandište dočekuju na svom terenu ekipu OK Banatsko Novo Selo. Početak u nedelju 02 12 2018 godine, od 13h u sali škole u Plandištu. Ekipa OK Plandište ovog puta biće u punom sastavu i u novim dresova. Pozvani ste, da navijate !    

Više »