Ćurčić: Realizacija projekata prioritet lokalne samouprave u Plandištu

Na teritoriji Opštine Plandište aktivno se izvode radovi i realizuju projekti koji se tiču poboljšanja i unapređenja komunalne i saobraćajne infrastrukture, unapređenja zdravstva i školstva, učeničkog i studentskog standarda i svih onih usluga i radova koji su od velikog značaja i interesa za građane Opštine Plandište, objavio je Start013.

Izjavu Dušana Ćurčića zamenika predsednika Opštine Plandište za ovaj portal i novine prenosimo Vam u celosti:

„Izvođenje radova na uređanju komunalne infrastrukture deo je jednog velikog projekta koje Opština Plandište realizuje već godinama unazad, i sa ponosom možemo da kažemo da smo tokom prethonog perioda uspešno realizovali projekte sanacije vodovodne mreže, odnosno vodovodnih čvorišta u naseljima Plandište, Hajdučica, Velika Greda i Margita. Ukupna vrednost izvođenja ovih radova iznosi više od 160 miliona dinara. Čitav projekat finansiran je od strane Fonda pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, a delom i iz budžeta lokalne samouprave. Realizacija ovih projekata teče još od 2018. godine i jedno je od najvažnijih kapitalnih ulaganja koje ima za cilj rešavanje dugogodišnjih problema sa snabdevanjem i distribucijom vode. 

Velike investicije imali smo i na uređenju i sanaciji objekata zdravstva i kulture. Zahvaljujući odličnoj saradnji koju imamo sa pokrajinskim i republičkim organima vlasti uspeli smo da renoviramo škole, domove zdravlja, domove kultura, da izgradimo neke od najvažnijih komunalnih objekata. Ono što smo obećali trudimo se da ispunimo, pa tako u svakom selu uspešno završavamo izgradnju objekata komunalne infrastrukture – kapela. U naseljenom mestu Hajdučica u toku je završno prikupljanje dokumentacije i pribavljanje upotrebne dozvole, čime smo okončali još jednu važnu investiciju za meštane ovog naseljenog mesta. Takođe, u saradnji sa Domom zdravlja 1. Oktobar Plandište i direktorom dr Nebojšom Drljevićem uspešno renoviramo i saniramo ambulante po naseljenim mestima čime se trudimo da građanima obezbedimo što bolje i kvalitetnije uslove za pružanje primarne zdravstvene zaštite. Saradnja između lokalne samouprave i rukovodstva Doma zdravlja je na visokom nivou, što daje i značajne rezultate. Tako je u prethodnom periodu zahvaljujući odličnoj saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravlje, Domu zdravlja iz Plandišta obezbeđeno čak tri nova sanitetska vozila, ultra zvučni aparat, oprema za stomatološku ordinaciju, obezbeđen je rad lekara specijalista i pružanje zdravstvenih usluga kojih do sada nije bilo.

Realizacija projekata uređenja komunalne i putne infrastrukture su nam prioritet u budućnosti. Zahvaljujući odličnoj saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, uspešno smo realizovali projekta parternog uređenja samog centra naselja Plandište, u koje je uključeno asfaltiranje dela lokalne saobraćajnice, uređenje parkinga i pešačkih staza, postavljanje rasvete i uređenje zelenih površina. Sve što smo do sada izgradili i postigli treba i mora da bude dobar temelj za neke buduće projekte i velike investicije.

Pored velikih ulaganja koje smo imali u prethodnom periodu, a koje su vezane za sanaciju komunalne infrastrukture, uređenje kanalskih mreža i pešačkih staza, veliki akcenat stavljamo i na poboljšanje učeničkog i studentskog standarda. Iako važimo za malu opštinu itekako imamo čime da se pohvalimo, naročito na polju obrazovanja. Svake godine se trudimo da povećamo izdvajanja iz budžeta koja se odnose finansijsku pomoć učenicima i studentima. Oni su budućnost naše opštine, i stoga treba samo da nastavimo da radimo na unapređenju obrazovanja i izdvajanja novčanih sredstava za stipendije, jer na taj način pomažemo roditeljima, dajemo podstrek budućim studentima na putu usavršavanja i sticanja zvanja i ujedno se nadamo da će se jednog dana kao ostvareni ljudi vratiti u svoju Opštinu Plandište i primeniti stečena znanja. Pored konkursa za stipendiranje najboljih učenika i studenata, realizujemo i konkurse za stipendiranje studenata prvih godina osnovnih studija, finansiranje učeničkih vikend karti i mesečnih karti učenika koji svakodnevno putuju do svojih škola i na taj način u velikoj meri pomažemo roditeljima i njihovom kućnom budžetu.

Prema svom geografskom položaju, Opština Plandište zauzima veliku obradivu površinu i u velikom procentu naši sugrađani se bave poljoprivredom i zato se mi kao lokalna samouprava trudimo da im pomognemo koliko god možemo, naročito u procesu prikupljanja dokumentacije i učestvovanja na konkursima koje raspisuje Ministarstvo poljoprivrede i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu. Svakako jedan od najlepših primera saradnje sa republičkim organima vlasti jeste i realizacija Konkursa za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, zahvaljujući kojem aktivno radimo na poboljšanju demgrafske politike i vraćanju mladih na selo. Do sada smo zahvaljujući realizaciji ovog Konkursa uspeli da obezbedimo krov nad glavom za četrnest porodica, odnosno više od 50 članova domaćinstva, što je moramo priznati veliki uspeh za samu opštinu Plandište.

Obzirom da Opština Plandište spada u red opština sa najmanjim procentom šumovitosti na teritoriji Republike Srbije, sa svega 0,5% procenata pod šumom, uspešno radimo i na realizaciji projekata pošumljavanja degradiranog zemljišta, depresija i rastresitog tla. Zahvaljujući odličnoj saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu do sada smo uspeli da pošumimo više od 25 ha rekultivisanog i ostalog neplodnog zemljišta. Osnovni cilj realizacije ovih projekata je povećanje površina pod zasadom šuma, stvaranje vetrozaštitnog pojasa i zelenih oaza i unapređenje i zaštita životne sredine.

Opština Plandište se raduje svakom novom sportskom uspehu naše dece. Njihovi uspesi ujedno i uspesi za samu Opštinu Plandište, jer na svakom takmičenju bilo školskom, domaćem ili međunarodnom, pored toga što predstvaljaju svoj klub, školu, takmičari su i ambasadori svoje opštine, i zato ćemo se mi kao lokalna samouprava potruditi da maksimalno podržimo sve naše sportiste, da ulažemo sredstva za razvoj i unapređenje sportske infrastrukture i podstaknemo učestvovanje dece u sportu.

Na kraju bih istakao da nam je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primer kako treba raditi i opravdati poverenje građana koje su nam dali, da moramo aktivno da se borimo za bolju i uspešniju budućnost svih građana i da u toj borbi moramo da ostanemo istrajni i hrabri i da odolimo svim iskušenjima za bolje sutra svih građana Opštine Plandište“, rekao je Ćurčić za Start013.

x

Takođe pogledajte ...

Bogatstvo folklora predstavljeno na Opštinskoj smotri u Plandištu

Kulturno obrazovni centar Vuk Karadžić Plandište, pod pokroviteljstvom loklane samouprave Opštine Plandište, ...