Edukativni seminar radnika Doma u Starom Lecu: Razvoj ideja i unapređenja kvaliteta usluga

Dom za duševno obolela lica 1.Oktobar iz Starog Leca, u sklopu realizacije projekta i svakodnevnih aktivnosti svake nedelje organizuje raznovrsne radionice, trening obuke i posećuje srodne ustanove sa ciljem unapređenja razvoja i kvaliteta pružanja usluga korisnicima ove ustanove.

“U okviru implementacije i razvoja međunarodnih projekata u velikoj meri otvorile su nam se mogućnosti saradnje i upoznavanja sa radom i aktivnostima svih ustanova saradnika na projektu. Tokom njegove realizacije uspeli smo da implementiramo veliki broj aktivnosti različite tematike sa ciljem da korisnike naše ustanove animiramo, uključimo u različite društvene tokove, pomognemo im da svoje talente, maštu i ideje prezentuju širem krugu ljudi i na taj način obogatimo njihov društveni život. Ove godine domaćin seminara bio je Dom Sv. Vasilije Ostroški iz Novog Bečeja, sa kojima imamo odličnu saradnju. Ovakvi seminari su odlična prilika za razmenu ideja i iskustava u radu ustanova, na kojima se otvaraju različite teme”, izjavila je Izabela Jovanović, direktorka Doma za duševno obolela lica 1.Oktobar iz Starog Leca.

“Sve ove aktivnosti i savetovanja daju pozitivne efekte na razvoj i unapređenje društvenog života, jačanje prijateljstva i povezanosti među korisnicima koji svakodnevno provode vreme zajedno. Ovakva međuinstitucionalna saradnja u velikoj meri pomaže i unapređenju kvaliteta pružanja usluga, jačoj povezanosti među institucijama, razmeni ideja, ali i doprinese većem afirmisanju i angažovanju kako korisnika tako i radnika ustanova u društveno socijalnim delatnostima i aktivnostima”, dodala je Izabela Jovanović.

x

Takođe pogledajte ...

Bogatstvo folklora predstavljeno na Opštinskoj smotri u Plandištu

Kulturno obrazovni centar Vuk Karadžić Plandište, pod pokroviteljstvom loklane samouprave Opštine Plandište, ...