Euđenija Mihajlov imenovana za novog v.d. direktora Predškolske ustanove u Plandištu

Euđenija Mihajlov imenovana je za vršioca dužnosti Predškolske ustanove “Srećno detinjstvo” iz Plandišta, u skladu sa Rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Euđenija Mihajlov, strukovni vaspitač, imenovana je na ovu funkciju umesto dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora Lie Skumpija, kojoj je ovaj mandat istekao protekom zakonskog roka.

Euđenija Mihajlov rođena je u Vršcu. Osnovnu školu završila je u Plandištu, dok je gimnaziju i Pedagošku akademiju završila u Vršcu, kao i Višu školu za obrazovanje vaspitača. Takođe, Euđenija je 2009. godine završila i specijalističke studije sa zvanjem – strukovni vaspitač, specijalista za pripremni predškolski program iz oblasti pedagoških nauka. U skladu sa novim planom i progamom, trenutno radi na izradi master rada na Učiteljskom fakultetu u Beogradu.

U svojoj dosadašnjoj karijeri zaposlena je u PU “Srećno detinjstvo” Plandište od januara 1996. godine, učesnik je u nekoliko značajnih projekata prekogranične saradnje sa Rumunijom a koji su vezani za razvoj i unapređenje predškolske ustanove.

Autor je nekoliko publikacija u specijalizovanim novinama za decu i omladinu na temu razvoja i odrastanja i aktivni je učesnik na mnogobrojnim emisijama za decu na domaćim i regionalnim televizijama. Aktivan rad sa decom i učestvovanje na konkursima Euđeniji je doneo nekoliko zahvalnica, plaketa i diploma od strane akreditovanih ustanova u zemlji i inostranstvu.

x

Takođe pogledajte ...

Nova oprema za karatiste Plandišta: Odobrena sredstva za Karate klub Agrobanat

U okviru realizacije Konkursa za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju ...