„INDEKS TRANSPARENTNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE U SRBIJI“ – PRVO MESTO ZA OPŠTINU PLANDIŠTE

Transparentnost Srbije je i ove godine obavila istraživanje „Indeks transparentnosti lokalne samouprave u Srbiji – LTI“.

Reč je o istraživanju koje je sprovođeno 2015. godine, gde su bile obuhvaćene sve opštine i gradovi i 2017. godine gde je uzet uzorak od 15 JLS. Istraživanje je ove godine sprovedeno uz podršku USAID-a i biće urađeno i 2020, 2021. i 2022. godine.

Ideks je zbir pozitivnih poena dobijenih iz indikatora koji podrazumevaju analizu sajtova, dokumenata, odgovora dobijenih na zahteve za slobodan pristup informacijama i neposredan uvid u funkcionisanje uprave, odnosno uslužnih centara.

Na osnovu metodologije ustanovljene 2015. godine ponovo su ocenjene i rangirane sve jedinice lokalne samouprave u Srbiji.

Opština Plandište je na ovom rangiranju imala indeks 67, na skali od 0 do 100 i zauzela je prvo mesto. Naša Opština je ostvarila i veliki rast u odnosu na 2015. godinu kada je indeks bio 49.

Aktuelna ocena je označena kao dobra i u apsolutnim razmerama, ali naravno i dalje postoji prostor za povećanje transparentnosti i za rast ocene, odnosno indeksa LTI, ali ne samo po izgledu i sadržaju sajta, već i drugih aspekata transparentnosti.

 

x

Takođe pogledajte ...

Plandište: Kuća na selu za još jednu porodicu, novi dom za Jelisavčiće

Opština Plandište, u saradnji sa Ministarstvom za brigu o selu, nastavila je ...