Na osnovu odluka i preporuka nadležnih republičkih organa i kriznih štabova koje je osnovala Vlada Republike Srbije, rad maloprodajnih objekata treba organizovati po sledećem principu:

Ograničavanje radnog vremena sa potrošačima u maloprodajnim objektima tokom trajanja vanrednog stanja može se vršiti po sledećem principu:

  • Sreda 15.04.  i četvrtak 16. 04. od 07.00  do 16.00 časova.
  • Petak 17.04.: za građane starije od 65 godina od 04.00 do 07.00, a za ostale građane od 08.00 do 16.00 časova.
  • Subota 18.04., nedelja 19.04. i ponedeljak 20.04. neradni dani.
  • Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica.

Trgovac može, u skladu sa gore navedenom preporukom da samostalno odredi radno vreme u navedenim vremenskim intervalima. Ova preporuka stupa na snagu odmah.

Takođe, broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na  deset kvadratnih metra uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti potrošača.

Kontakt osoba za dodatna pitanja po ovoj temi je Žarko Malinović, sekretar Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije, telefon: 011 41 49 478, imejl: zarko.malinovic@pks.rs