JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE JAVNIH RADOVA U 2016. GODINI

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošlјavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 38/15), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošlјavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13) i Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošlјavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15), kao i na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošlјavanja opštine Plandište za 2016. godinu i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošlјavanja za 2016. godinu,  Opština Plandište u saradnji sa

Nacionalnom službom za zapošljavanјe Filijala Vršac raspisuju:  JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENјA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA I NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM U 2016. GODINI.

Javni konkurs je otvoren od 12.07.2016, a krajnji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 20.07.2016. godine.

Kompletan tekst Javnog konkursa možete preuzeti ovde.

Obrazac Prijave možete preuzeti ovde.

x

Takođe pogledajte ...

Predsednik Opštine Plandište uručio vrednu opremu Policijskoj stanici

Savet za bezbednost saobraćaja Opštine Plandište, na čelu sa predsednikom Jovanom Repcom ...

Facebook