Na osnovu člana člana 81. stav 1. i člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“br. 21/2016, 113/2017, 113/2017-dr.zakon i 95/2018), člana 11. i člana 12. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl glasnik RS“ br. 95/2016), Načelnik Opštinske uprave opštine Plandište, dana 23.05.2019. godine oglašava JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE PLANDIŠTE.

Kompletan tekst Javnog konkursa možete preuzeti ovde.

Obrazac 1. možete preuzeti ovde.