JP Polet Plandište obnavlja gasovodnu mrežu u Velikoj Gredi

U Velikoj Gredi, zbog dotrajalosti dela gasovoda, u ulici Vuka Karadžića, zamenjeno je 54 metara gasne mreže, sa 3 kućna gasna priključka na pomenutoj deonici, saopštilo je JP Polet Plandište.

„Marta ove godine, u istoj ulici, u nastavku, zamenjeno je još 35 metara gasovoda sa dva priključka“, podseća direktor JP Polet Plandište Miroslav Petrović.

x

Takođe pogledajte ...

Domu u Starom Lecu uručena donacija Banke hrane Vojvodine

Domu za duševno obolela lica 1.Oktobar iz Starog Leca je zahvaljujući odličnoj ...