Na osnovu Javnog poziva za regresiranje troškova prevoza studenata koji svakodnevno putuju za školsku 2019/2020 godinu br. 451-43/2019-II od 10. oktobra 2019.godine, Predsednik opštine Plandište utvrđuje

LISTU STUDENATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA REGRESIRANJE PREVOZA U MEĐUMESNOM SAOBRAĆAJU
ZA NOVEMBAR – DECEMBAR 2019. GODINE U VISINI OD 100%

Kompletnu listu studenata možete pogledati ovde.