NABAVLJENO 55. INVALIDSKO POMAGALO U JERMENOVCIMA

Akcija „SAKUPI HUMANI ČEP“ donirala je novo 55 pomagalo, kupljena su nova invalidska kolica.

Kolica su ovog puta uručena Nikici Juka iz Jermenovca.

Sakupljeno je 866 kg ili u čepovima 390.000 čepova.

Udruženje nastavlja sa sakupljanjem čepova i zahvaljuje se svim učesnima akcije.

Nije zanemarljiva količina čepova koju treba sakupiti,ni cena pri otkupu ali i pored toga sve su češće akcije i kupovina pomagala.

Nikica je trenutno na rehabilitaciji u Specijalnoj bilnici Beograd gde se priprema za nošenje proteza pored kojih su mu i kolica neophodna.

Tok lečenja zahteva i dodatna finansijska ulaganja, kao što su prilagodjavanje stambenog prostora invalidnih osoba, tako da je svaki dalji trošak teret za porodicu koji često ne mogu da podnesu.

 

 

x

Takođe pogledajte ...

Tradicionalna manifestacija “Veče međunacionalne tolerancije” u Plandištu

Udruženje građana “Makedonski biseri” iz Plandišta, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za ...