OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Opštinska uprava opštine Plandište

objavlјuje

OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE  POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Opštinska uprava opštine Plandište, na zahtev nosioca projekta „LION PACK GROUP“ DOO, Velika Greda, Nikole Tesle 1, sprovela je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, PROJEKTA Dogradnje hale za proizvodnju kartonske amablaže“ spratnosti P+0, Velika Greda, potes „Okno“, na kat.par 1708 KO Velika Greda, teritorija opštine Plandište.

U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj 501-23/2016-01-IV od 18.07.2016. godine kojim je utvrđeno da je za predmetni projekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, budući da se za navedene karakteristike projekta, uz primenu važećih tehničkih normativa i standarda propisanih za korišćenje i održavanje ove vrste objekata, ne očekuju značajni uticaji na činioce životne sredine u toku korišćenja projekta.
Doneta odluka se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 114/08) .

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavlјuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditelјstvo i zaštitu životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavlјuje na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09).

x

Takođe pogledajte ...

Bogatstvo folklora predstavljeno na Opštinskoj smotri u Plandištu

Kulturno obrazovni centar Vuk Karadžić Plandište, pod pokroviteljstvom loklane samouprave Opštine Plandište, ...