POTREBNA DOKUMENTA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODATAK NA DECU

1. Zahtev
2. Izvode iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici
3. Uverenje da je državljanin RS,
4. Fotokopije ličnih karata odraslih članova zajedničkog domaćinstva, za decu prijavu prebivališta,
5. Fotokopiju svoje overene zdravstvene knjižice,
6. Potvrdu o prihodima u tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva za sve članove porodičnog domaćinstva,
7. Potvrdu o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove porodičnog domaćinstva,
8. Izjavu o zajedničkom domaćinstvu (tekst izjave je na obrascu zahtevu),
9. Izjavu da neposredno brine o deci (tekst izjave je na obrascu zahteva),
10. Školske potvrde za decu osnovnoškolskog i srednješkolskog uzrasta,
11. Dokaze o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora (izvod iz zemljišnih knjiga-vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, uverenje Republičkog      geodetskog zavoda, ugovor o korišćenju stana, izjava dva svedoka o broju soba),
12. Izjavu o neposedovanju likvidnih i novčanih sredstava (tekst izjave je na obrascu zahteva),
13. *Potvrdu nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje,
14. *Akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju,
15. * Akt o produženju roditeljskog prava,
16. * Dokaze na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja (umrlica za drugog roditelja, presuda o razvodu braka, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanove),
17. * Dokazi o nezaposlenosti (uverenje i radna knjižica),-na uvid
18. *Dokazi o starateljstvu, hraniteljstvu (akt nadležnog organa starateljstva),
19. * Fotokopiju kartice tekućeg računa.

* prilozi označeni zvezdicom dostavljaju se samo u slučaju dokazivanja tih statusa

POTREBNA DOKUMENTA ZA OBNOVU PRAVA NA DEČIJI DODATAK

1. Zahtev
2. Potvrda o primanjima u tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva za sve članove porodičnog domaćinstva,
3. Lične karte svih odraslih članova domaćinstva na uvid i fotokopija
4. Uverenje geodetske uprave iz mesta rođenja i mesta stanovanja ako ima promena
5. Školska potvrda za svu decu stariju od 7 godina ako nije dostavljena
6. Za nezaposlene Uverenje nacionalne službe za zapošljavanje i fotokopija radne knjižice
7. Dokaz o stambenom prostoru koje domaćinstvo koristi (broj soba-izjava dva svedoka)
8. Fotokopija overene zdravstvene knjižice podnosioca zahteva.

x

Takođe pogledajte ...

Bogatstvo folklora predstavljeno na Opštinskoj smotri u Plandištu

Kulturno obrazovni centar Vuk Karadžić Plandište, pod pokroviteljstvom loklane samouprave Opštine Plandište, ...