Na osnovu člana 5. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za najbolje studente broj 110-1/2020-03-IV od 21.01.2020.godine-

Komisija za izbor najboljih studenata sa teritorije opštine Plandište na sednici održanoj dana 04.03.2019. utvrdila je Predlog liste kandidata – najboljih studenata.

Predlog liste kandidata – najboljih studenata možete preuzeti

Preuzmi fajl