PRVO MESTO ZA OPŠTINU PLANDIŠTE, „INDEKS TRANSPARENTNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE U SRBIJI“

Transparentnost Srbije je i ove godine obavila istraživanje „Indeks transparentnosti lokalne samouprave u Srbiji –LTI“.

Indeks transparentnosti lokalne samouprave 2019 (LTI) predstavlja istraživanje, ocenjivanje i rangiranje svih gradova, opština i gradskih opština u Srbiji, koje je sprovela Transparentnost Srbija. Istraživanjem je obuhvaćeno 145 jedinica lokalne samouprave i 25 gradskih opština.

Opštine i gradovi su rangirani na osnovu kriterijuma transparentnosti, određenih putem 95 indikatora.

Konačne ocene, odnosno indeksi mogu biti u rasponu od 0 do 100, a u praksi su opštine i gradovi imale ocene između 12 i 67.Indikatori su grupisani u 8 kategorija –„Skupština i veće“, „Budžet“, „Opština i građani“,„Slobodan pristup informacijama“, „Javne nabavke“, „Informator o radu“, „Javna preduzeća i ustanove“ i „Javne rasprave“, a 14 indikatora spada u kategoriju „ostali“, odnosno nisu posebno grupisani.Opština Plandište je na ovom rangiranju imala indeks 67, na skali od 0 do 100 i zauzela je prvo mesto.

Naša Opština je ostvarila i veliki rast u odnosu na 2015. godinu kada je indeks bio 49.

Aktuelna ocena je kao označena kao dobra i u apsolutnim razmerama, ali naravno i dalje postoji prostor za povećanje transparentnosti i za rast ocene, odnosno indeksa LTI, ali ne samo po izgledu i sadržaju sajta, već i drugih aspekata transparentnosti.

 

 

x

Takođe pogledajte ...

Bogatstvo folklora predstavljeno na Opštinskoj smotri u Plandištu

Kulturno obrazovni centar Vuk Karadžić Plandište, pod pokroviteljstvom loklane samouprave Opštine Plandište, ...