Na osnovu člana 5. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za dodelu novčane pomoći studentima broj: 612-16/2019-03-IV od 04.10.2019.godine, Komisija za novčana pomoć studentima sa teritorije opštine Plandište na sednici održanoj dana 13.11.2019.godine utvrdila je Predlog liste studenata – kandidata korisnika novčane pomoći.

Svaki kandidat ima pravo prigovora na predlog liste kandidata u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine i sajtu opštine Plandište odnosno do 21.11.2019.godine.

Kompletan Predlog liste studenata – kandidata korisnika novčane pomoći možete pogledati ovde.