Roditeljski dodatak

RODITELJSKI DODATAK

Roditeljski dodatak ostvaruje majka za prvo,drugo, treće i četvrto dete pod uslovon da je državljanin Republike Srbije, da ima prebivalište u Republici Srbiji i da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva majke i sledećih dokaza:

ZAHTEV za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak možete preuzeti ovde.

ZAHTEV za jednokratnu novčanu pomoć za prvorođeno dete možete preuzeti ovde.

ZAHTEV za roditeljski dodatak nezaposlenim porodiljama možete preuzeti ovde.

ZAHTEV za ostvarivanje prava na dečiji dodatak možete preuzeti ovde.

 

OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU POMOĆ PORODICI U KOJOJ SE RODI TREĆE DETE

Sredstva  za finansiranje novčane pomoći porodici  u kojoj se rodi treće dete obezbeđuju se iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine. Novčana pomoć se isplaćuje u 24 jednake mesečne rate, od 01.01.2013. godine. Novčanu pomoć porodici za treće dete ostvaruje majka koja na dan 01.01.2013. godine ili kasnije rodi treće dete pod uslovom da u trenutku rođenja trećeg deteta ima prebivalište najmanje godinu dana na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Pravo ostvaruje majka koja neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, čija deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje i koja nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenje.

ZAHTEV za ostvarivanje prava na novčanu pomoć porodici u kojoj se rodi treće dete možete preuzeti ovde.

 

  1. Zahtev,
  2. Izvod iz matične knjige rođenih, za svu svoju decu,
  3. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije za sebe,
  4. Fotokopiju svoje lične karte,
  5. Prijavu prebivališta za decu(uverenje),
  6. Fotokopija svoje overene zdravstvene knjižice,
  7. Uverenje nadležnog organa starateljstva da: neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev,čija deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja.
  8. Fotokopija kartice tekućeg računa Poštanske štedionice (ako ne poseduje Ministarstvo otvara službeni račun).

 

x

Takođe pogledajte ...

Bogatstvo folklora predstavljeno na Opštinskoj smotri u Plandištu

Kulturno obrazovni centar Vuk Karadžić Plandište, pod pokroviteljstvom loklane samouprave Opštine Plandište, ...