VERNICI SLAVE VELIKE SVECE I VERUJU DA JE DAN ZA NOVE POČETKE: Evo šta valja da se radi!

Narod kaže da danas „valja“ trgovati, pa se i po vašarima okupi veliki broj kupaca i prodavaca sa raznom robom. Veruje se i da je ovo vreme za susrete i obnovu prijateljstava.

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave svetog Agatonika.

Hristov mučenik Agatonik živeo je u Nikomidiji u vreme cara Makmijana. Odvraćao je bezbožnike od idolopoklonstva i privodio ih je Hristu, pa je uhvaćen i odveden na mučenje kod carskog namesnika Evtolmija.

Namesnik Evtolmije je poslat u Pontijsku oblast radi mučenja hrišćana, a ploveći je stao u mesto zvano Karpin i tu je našao svetog Zotika gde sa svojim učenicima ispoveda Hrista. Zbog toga je namesnik učenike razapeo na krstove, a Zotika je poveo sa sobom. Vrativši se u Nikomidiju uhvatio je nekog Prinkipsa koji je naučio sve o svetoj veri od svetog Agatonika, pa ga je vezao zajedno sa njim, Zotikom i drugim hrišćanima, među kojima su bili Teoprepije, Akindin i Severijan.

Odveo ih je sve u Trakiju gde je i sam car došao i tamo ih je predao na mučenje. Kada su stigli u mesto Potamos namesnik je ubio svetog Zotika, Teoprepija i Akindina, pošto nisu bili u stanju da hodaju zbog ranije dobijenih batina i rana.

Kad su stigli blizu Halkidona, namesnik je ubio svetog Severijana mačem, jer je neustrašivo ispovedao Hrista. Ostale mučenike je sa svetim Agatonikom poveo u Vizantiju i tamo ih je mučio neko vreme, a zatim je otišao sa njima u Silimvriju, u mesto zvano Amus, gde se nalazio car Maksimijan. Tu su sveti mučenik Agatonik i ostali hrišćani bili poslednji put mučeni, pa su osuđeni na smrt.

Tako su svi primili vence mučeništva, a kasnije je svetom Agatoniku podignut hram u Carigradu.

Narod kaže da danas “valja” trgovati, pa se i po vašarima okupi veliki broj kupaca i prodavaca sa raznom robom.

Veruje se da je ovo vreme za susrete i obnovu prijateljstava kako bi svi u miru i blagostanju ušli u zimu.

 

x

Takođe pogledajte ...

Bogatstvo folklora predstavljeno na Opštinskoj smotri u Plandištu

Kulturno obrazovni centar Vuk Karadžić Plandište, pod pokroviteljstvom loklane samouprave Opštine Plandište, ...