DRŽAVA SMISLILA KAKO ĆE SMANJITI BROJ SAOBRAĆAJKI: Uređaj koji blokira vozilo ako ste pijani

Trendovi ponaššanja mladih ljudi u saobraćaju takvi su da se razmiššlja i o tehničkim ograničenjima, poput „alkolok“ uređaja, koji ne dozvoljava startovanje vozila, ukoliko je osoba pod dejstvom alkohola, izjavio je danas pomoćnik ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, zadužžen za drumski saobraćaj Sašša Stojanović.
„Sa brojem žžrtava koje imamo svake godine na putevima, bez obzira što imamo trend pada, nećemo sigurno kao držžava dozvoliti da to bude individualna odluka vozača, učesnika u saobraćaju, da li će sesti u alkoholisanom stanju za volan, ili ne“, rekao je Stojanović.On je istakao da je očigledno da se kao drušštvo jošš nalazimo u takvom stadijumu razvoja i trendovi ponaššanja mladih ljudi su takvi da se mora pribeći i nekim tehničkim ograničenjima koja postoje u nekim evropskim zemljama, poput „alkoloka“.

Stojanović tvrdi da se govori isključivo o efektima bezbednosti saobraćaja, te da će edukacija dece najmlađih uzrasta, sa kojom se kroz akcioni plan krenulo, davati efekte tek kroz nekoliko godina.

„Deca će sazrevati sa sveššću o nužžnosti pristojnog saobraćajnog ponaššanja. Do tog perioda, mi moramo da pribegavamo i ovakvim razmiššljanjima, koja će zaista onemogućiti koriššćenje vozila kada se vozač nalazi u stanju nebezbednom po ostale učesnike u saobraćaju“, rekao je Stojanović.

Prema njegovim rečima, na osnovu studije izvodljivosti, dobiće se parametri, a razmiššlja se o spektru vozila na koje treba to ugraditi, ali kažže i da je tešško izdvojiti grupu vozila koja bi imala obavezu da taj uređaj imaju ugrađen.

„Radi se o uređaju koji koššta i svaka tehnološška inovacija od strane korisnika vozila dožživljava se kao namet i dodatno opterećenje na kućni budžet“, rekao je Stojanović, ali ponavlja da se tu radi isključivo o efektima bezbednosti saobraćaja.

On je naveo primer tragičnog udesa od 6. avgusta, kada je oko četiri sata ujutru, kod Ivanjice, mladić od 21 godine izgubio žživot i naglasio da su u toj nezgodi generisani svi definisani problemi – prisustvo višše lica u vozilu, četiri ujutro, neprilagođena brzina.

„To je jedan od razloga zaššto smo insistirali da se ograniči upravljanje motornim vozilom u periodu ne od 00-06 sati, kao ššto je već, nego 23-06 sati. Nužžno je da izmene zakona o bezbednosti saobraćaja ššto pre uđu u skupšštinsku proceduru“, rekao je pomoćnik ministra.

Kada se pogleda statistika od 2013. godine, kažže Stojanović, postoji trend opadanja smrtno stradalih uzrasta 18-35 godina i naglaššava da je upravo to ciljna grupa za koju se inače smatra da je najrizičnija i koja najvišše smrtno strada.

„Ono ššto je zabrinjavajuće i što nije uvažženo kao preporuka radne grupe, jeste nulta tolerancija na alkohol, pogotovo ako imamo statističke pokazatelje da alkohol predstavlja za četvrtinu veći razlog smrtnih ishoda u saobraćajnim nezgodama, onda je zaista taj našš predlog bio opravdan i mi ćemo se kao Ministarstvo i dalje zalagati za nultu toleranciju alkohola“, smatra Stojanović.

Dodaje da je očigledno da kod mladih ljudi ne postoji svest o šštetnosti alkohola i o povezanosti alkohola i saobraćajnih nezgoda.

Iz tih razloga, podvlači Stojanović, jošš je u novembru 2014. kada je bila tešška saobraćajna nezgoda na Adi Huji, u kojoj je smrtno stradalo troje mladih, obrazovana radna grupa za brigu o mladim vozačima, na inicijativu potpredsednice Vlade prof. dr Zorane Mihajlović, sa žželjom da se definiššu problemi i da se predložže reššenja za izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja.

„Rezultat rada te radne grupe bio je predlog koje je našše Ministarstvo uputilo MUP-u. Dobar deo tih predloga je usvojen i zaista smo očekivali da će u periodu od proteklih godinu i po dana, od kada je formirana Radna grupa za bezbednost saobraćaja, taj zakon ući u proceduru. Očekujemo da će obećanje ministra unutraššnjih poslova biti sprovedeno u delo nakon konstituisanja nove vlade“, kaže Stojanović.

On smatra da je to jako bitan zakon i da te izmene uvode neke novine u propise o bezbednosti saobraćaja, sa kojima se nada da će se uspeti u nameri da se trend nezgoda suzbije.

x

Takođe pogledajte ...

Lovački podmladak LU Brzava Plandište u poseti sajmu lova

Lovačko udruženje „Brzava“ Plandište zahvaljujući aktivnostima i radu svojih članova, pre svega ...