USVOJEN TREĆI REBALANS BUDŽETA

Na dnevnom redu poslednje 32. sednica Skupštine opštine Plandište kojom je predsedavao predsednik SO Plandište, Endre sabo, bilo je 15 tačaka. Odbornici su prvo razrešili mandata odbornika DušanaĆurčića sa liste „Srbija pobeđuje-Aleksandar Vučić, SNS“ zbog njegovog postavljenja za pomoćnika predsednika opštine Plandište a nakon toga su potvrdili mandat novom odborniku, Zlatku Nikolovskom, takođe sa izborne liste „Srbija pobeđuje-Aleksandar Vučić, SNS“.

Nakon toga odbornici su na predlog predsednika opštine Planšte, Jovana Repca, tajnim glasanjem izglasali Manuelu Kornja iz Barica za novog člana Opštinskog veća umesto Gorana Latković, dosadašnjeg člana koji je podneo ostavku zbog sukoba interesa. U naredne četiri godine, Goran Latković će biti na funkciji  predsednika Saveta MZ Plandište.

Odobornici su u nastavku sednice podržali primedbu Predsednika opštine Plandište na čl. 4. Nacrta zakona o izmenama i dopuna Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije koja je dostavljena Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave a tiče se naziva mesta i katastarskih osptina sa teritorije opštine Plandište. Bez glasanja, odbornice su na 32.sednici SO Plandište   bili upoznati sa izvršenjem Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2019. godinu za period januar-jun 2019. godine. U okviru ove Odluke rečeno je da je  u prvih šest meseci procenat izvršenja budžeta bio 35,18%. Ukupni izdaci iznosili su 252.993.178,97 dinara. Nakon toga odbornici izglsali  Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019.godine (treći dopunski budžet). U okviru ove tačke je rečeno da se Treći dopunski budžet planira na višem nivou za 17.054.371,00 dinar jer je povećan priliv novčanih sredstava od viših nivoa vlasti.

Na 32. Sednici  SO Plandište  izglasana je i Odluka o izmeni Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Plandište koja treba da bude usaglašena sa Zakonom o budžetskom sistemu koji nalaže da se uspostavi interna revizija. Nakon toga, odbornici su doneli Odluku o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini Plandište kao i Odluku o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Plandište. Na ovoj sednici je usvojen Izveštaj o poslovanju sa Izveštajem za utrošena sredstva iz budžeta opštine Plandište i Finansijski izveštaja JP „Polet“ Plandište za 2018. godinu. Takođe je usvojen Izveštaj o radu Predškolske ustanove Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za školsku 2018/2019 godinu a nakon toga i Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za školsku 2019/2020 godinu.

U okiru predloženog dnevnog red, odobrnici su razrešili Dušana Ćurčića, dosadašnjeg predsednika Komisije za predstavke i žalbe i izabrali dr Adrianu Mikša za predsednicu ove Komisije.

Poslednja tačka su Odbornička pitanja.