IZVEŠTAJ SA 6. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

Poslednja, 6. sednica Skupštine opštine Plandište održana je u petak, 22.07.2016. godine.

U radu sednice, kojom je predsedavao zamenik predsednika SO Plandište, Vladan Mladenović, učestovalo je 18 odbornika.

Na dnevnom redu 6. sednice SO Plandište bile su  2 tačke. Pre usvajanja dnevnog reda, predsednik opštine Plandište, Jovan Repac je odbornicima obrazložio razlog za hitno sazivanje Skupštine.

Na ovoj sednici odbornici su većinom glasova sa jednim uzdržanim glasom doneli Odluku kojom se daje saglasnost na inicijativu JP “Polet” Plandište upućenu Vladi Republike Srbije u pogledu prenosa osnivačkih prava Republike Srbije u JP “Polet” Plandište na opštinu Plandište, u cilju obavljanja komunalnih delatnosti na teritoriji Opštine, a čije je vršenje Republika Srbija poverila lokalnim samoupravama.

U okviru ove tačke je rečeno da u slučaju realizacije ove inicijative, vlasništvo ostaje državno, samo se osnivačka prava prenose na opštinu Plandište. Druga tačka su bila odbornička pitanja.

x

Takođe pogledajte ...

Bogatstvo folklora predstavljeno na Opštinskoj smotri u Plandištu

Kulturno obrazovni centar Vuk Karadžić Plandište, pod pokroviteljstvom loklane samouprave Opštine Plandište, ...