Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište, poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku dobara: „NABAVKA SLUŽBENIH  AUTOMOBILA ZA  POTREBE  OPŠTINSKE UPRAVE“.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.