Opštinska uprava opštine Plandište, Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalno stambene poslove, inspekcijske poslove i poljoprivvredu,  u skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, br. 135/2004 i  br.36/2009),  objavljuje:

 

J A V N I   U V I D
ZAHTEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA – OBJEKTI ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

„Alter biogas PLAN” doo, Plandište, ulica Nikole Tesle broj 2a, podneo je dana 10.09.2019. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, Projekta Biogasna elektrana „ALTER BIOGAS PLAN II – faza II“  kapaciteta 999 kWel na kat. parc. br. 127/5 i 127/6 KO Plandište, Opština Plandište.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u zgradi Opštinske uprave opštine Plandište, kancelarija broj 1, radnim danima u vremenu od 08 do 13 časova.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Opštinska uprava će u roku od 15 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.