ODBRANA OD HARAČA: Poreznici ne mogu ništa stanodavcima

Najviši pravni akt Srbije garantuje pravo na nepovredivost privatnosti građana, a inspektori mogu da ulaze i proveravaju stanove samo uz nalog suda

Ukoliko bude poštovala Ustav i zakonske propise, Poreska uprava Srbije neće tako lako moći da utera u budžet oko 50 miliona evra poreza od 163.000 stanodavaca, pošto nema pravo da koristi podatke Republičkog zavoda za statistiku s popisa stanovništva 2011. godine, a najviši pravni akt zemlje garantuje građanima pravo na nepovredivost stana.

Reč je o naplati poreza na izdavanje nekretnina koji iznosi 20 odsto iznosa kirije i posebna je vrsta poreza na dohodak građana. Prema Zakonu o poreskom postupku, kako objašnjava advokat Đorđije Šubarić, poreski inspektor koji vrši kontrolu van poslovnih prostorija poreskog obveznika ima pravo da uđe u stan poreskog obveznika samo uz odobrenje suda.
– Po Zakonu o poreskom postupku, postoji obaveza poreskog obveznika, odnosno građanina, da sarađuje s poreskim inspektorima i daje potrebna obaveštenja i izjave na zahtev inspektora. Međutim, pošto Ustav garantuje pravo na nepovredivost privatnosti građana, odnosno da niko bez pismene odluke suda ne može ući u stan ili druge prostorije protiv volje njihovog držaoca, niti u njima vršiti pretres, onda su ovlašćenja poreskih inspektora sporna – kaže Šubarić i dodaje da sud procenjuje da li je narušavanje prava privatnosti stanara srazmerno cilju javnog interesa.

Kako građani nisu dužni da otvaraju vrata svakome ko na njih pozvoni, pitanje je kako će poreski inspektori uspeti da provere prijave koje dobiju vezano za neprijavljene stanare. Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić savetuje građane da sve one koji im se pojave na vratima prvo pitaju na osnovu kog zakonskog člana ih legitimišu.
– Građani ne znaju šta piše u 600 zakona koji se tiču podataka o ličnosti, ali moraju da znaju da svakome ko pokuša da ih legitimiše traže na osnovu kog zakona to čini. Ko nema zakonski osnov, nema pravo da legitimiše – kaže Šabić. On ističe i da je od Republičkog zavoda za statistiku dobio zvanično obaveštenje da će podaci prikupljeni na popisu stanovništva 2011. godine biti korišćeni u skladu sa zakonom, odnosno da Poreska uprava neće moći da ih koristi.
– Ako bi se obrađivali lični podaci, to bi bilo suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti jer on predviđa da svrha obrade mora biti definisana nekim zakonom. To bi bilo nezakonito i prema Zakonu o popisu – kaže Šabić.

x

Takođe pogledajte ...

Bogatstvo folklora predstavljeno na Opštinskoj smotri u Plandištu

Kulturno obrazovni centar Vuk Karadžić Plandište, pod pokroviteljstvom loklane samouprave Opštine Plandište, ...