ODRŽANA XXVIII SEDNICA SO PLANDIŠTE

Danas je održana 28. sednica Skupštine opštine Plandište, sa dnevnim redom od samo tri tačke. Najvažnija je bila odluka o drugom dopunskom budžetu.

Nakon što su usvojeni predloženi Dnevni red, i zapisnik sa prethodne sednice, odbornici su prešli na prvu i najvažniju tačku XXVIII sednice SO Plandište – Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. Godinu. Drugim dopunskim budžetom, ukupni prihodi i primanja, kao i ukupni rashodi opštine Plandište, planirani su u visini od 670 miliona 252 hiljade 947 dinara, što je povećanje za 36 miliona 942 hiljade 947 dinara.

Uvećane su i aproprijacije za koje Odlukom o buđetu opštine ili njegovim prvim rebalansom nije bilo dovoljno planiranih sredstava, i izvršena preraspodela sredstava, a najveće promene su se desile smanjenjem određenih aproprijacija, i povećanjem aproprijacije za nov projekat.

U pitanju je sanacija čvorišta na vodovodnoj mreži Plandište druga faza, u ukupnom iznosu od 35 miliona 734 hiljade 75,20 dinara, za koji je deo obezbeđen sa viših nivoa vlasti. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo finansiraće nešto više od 67% sredstava, a preostalih 32% procenta opština.

Nakon usvajanja Drugog dopunskog budžeta odbornici su razmatrali i usvojili i Predlog Odluke o javnim raspravama, a kako nije bilo odborničkih pitanja, sednica je završena za nešto više od deset minuta.

Naredna, XXIX sednica SO Plandište zakazana je već za sledeću nedelju.

 

 

x

Takođe pogledajte ...

Lovački podmladak LU Brzava Plandište u poseti sajmu lova

Lovačko udruženje „Brzava“ Plandište zahvaljujući aktivnostima i radu svojih članova, pre svega ...