Promocija godine preduzetništva

U cilju podsticanja preduzetništva, razvoja i promocije preduzetničkog duha, Regionalni centar za društveno – ekonomski razvoj – Banat, u saradnji sa Gradom Vršcem i Udruženjem ,,Malo nade za svakoga”, a uz podrškuMinistarstva privrede i Razvojne agencije Srbije, organizuje prezentaciju Programa Vlade Srbije „Godina preduzetništva“i aktuelnih Javnih poziva, kao i dvodnevnu obuku za otpočinjanje poslovanja.
Promocija će se održati 01. septembra 2016. godine u prostorijama Opštine Vršac, sa početkom u 10:00 časova, sa sledećom agendom događaja:
• 09:50 – 10:00 Okupljanje i registracija učesnika;
• 10:00 – 10:15 Pozdravna reč;
• 10:15 – 10:30 Predstavljanje “Godine preduzetništva”;
• 10:30 – 10:45 Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju – Fond za razvoj Republike Srbije;
• 10:45 – 11:00 Pitanja i odgovori
• 11:00 – Obuka za početnike u poslovanju
Nakon završene promocije, 01. i 02. septembra, biće održana dvodnevna obuka za otpočinjanje poslovanja namenjena potencijalnim korisnicima aktuelnih Javnih poziva, korisnicima subvencija za samozapošljavanje Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i svim nezaposlenim i zaposlenim licima potencijalnim preduzetnicima, koji razmišljaju o pokretanju sopstvenog biznisa.
Program obuke obuhvata pravne i finansijske aspekte pri osnivanju i vođenju preduzetničke radnje ili preduzeća, analizu i vrednovanje biznisideja i radionicu za izradu biznis plana.
Predviđena obuka, kao i sav radni materijal koji će se koristiti u toku obuke su besplatni, a nakon uspešno završene obuke svim polaznicima će biti uručeni sertifikati.

 

x

Takođe pogledajte ...

Veliko priznanje za KK Agrobanat, Pinter Aron nosilac majstorskog zvanja u karateu

Sredina jula meseca je rezervisana za jedan od najpopularnijih karate kampova u ...