Šta ako ste izgubili ličnu kartu ?

Ako ste mislili da je dovoljna nevolja što ste izgubili ličnu kartu, čekajte da odete u MUP po novu. Lice koje ostane bez lične karte dužno je da bez odlaganja prijavi nestanak lične karte nadležnom organu, po mestu svog prebivališta, koji će nestalu ličnu kartu rešenjem proglasiti nevažećom.

U slučaju nestanka lične karte za izdavanje nove morate spremiti čak 2.753 dinara, dok izdavanje kada je stara istekla košta ukupno 1.155 dinara. U MUP-u razloge objašnjavaju poštovanjem propisa za izdavanje lične karte.

Naime, građani plaćaju 928,80 dinara za obrazac i 226 dinara za tehničku izradu.

Ako je lična karta izgubljena ili ukradena, potrebno je uz novac za obrazac i izradu platiti i taksu za prijavu nestanka lične karte u iznosu od 800 dinara, kao i naknadu za objavljivanje rešenja kojim se nestali dokument proglašava nevažećim u „Službenom glasniku RS“ još 798 dinara.

Nakon donošenja rešenja o proglašenju lične karte nevažećom i dostavljanja istog „Službenom glasniku RS“, građanin će biti u mogućnosti da podnese zahtev za izdavanje nove lične karte.

Prilikom prijave nestanka lične karte građanin je dužan da priloži dokaz o uplaćenoj naknadi na ime republičke administrativne takse za prijavu nestanka lične karte i dokaz o uplaćenoj naknadi za oglašavanje rešenja o proglašenju lične karte nevažećom u „Službenom glasniku RS“.

 

x

Takođe pogledajte ...

Memorijalni carp cup Urban Bane Štiglic 27. i 28. jula

U subotu i nedelju 27. i 28. jula sa početkom u 8 ...