IZVEŠTAJ SA 150. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

Poslednja, 150. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je 07.02.2024. godine. Sednicom je predsedavao predsednik Opštine, Jovan Repac. Pre početka usvajanja, predsednik je većnicima predložio dopunu dnevnog reda sa još tri tačke, predlogom Rešenja o obrazovanju Komisije za planove, Predlogom Rešenja o korišćenju plaćenog odsustva zbog dobrovoljnog davanja krvi i predlogom Rešenja o upotrebi tekućih budžetskih rezervi za potrebe Opštinske uprave Plandište. Većnici su jednoglasno usvojili dopunu dnevnog reda.

Nakon toga prvo je razmatran predlog Odluke o vršenju eksterne revizije završnog računa budžetu Opštine Plandište za 2023. godinu a zatim i predlozi Rešenja o davanju saglasnosti na Ugovor o javno–privatnom partnerstvu za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti zoohigijene-sprovođenjem mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na teritoriji opštine Plandište, predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Interresorne komisije (IRK) za procenu potreba za dodatnim obrazovanjem, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom i predloženim i pruženim podrškama za 2023. godinu.

Većnici su razmatrali i predloge Zaključka o usvajanju Programa unapređenja socijalne zaštite u Opštini Plandište za 2024. godinu, Programa otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Plandište za 2024. godinu, Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Plandište i predlog kandidata za predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Polet“ Plandište. Svi predlozi usvojeni su jednoglasno. Pored članova Opštinskog veća, sednici je prisustvovao i zamenik predsednika Opštine, Dušan Ćurčić po funkciji i član i v.d. načelnika Opštinske uprave, Igor Đorđevski.

x

Takođe pogledajte ...

Veliko priznanje za KK Agrobanat, Pinter Aron nosilac majstorskog zvanja u karateu

Sredina jula meseca je rezervisana za jedan od najpopularnijih karate kampova u ...