IZVEŠTAJ SA 23. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

USVOJEN PRVI REBALANS BUDŽETA

U sredu, 01.03.2023. je održana Dvadeset treća sednica Skupštine opštine Plandište.

Na dnevnom redu sednice bilo je 14 tačka. Sednicom je predsedavao LJubomir Rakić, predsednik SO Plandnište.

Odbornici su na ovoj sednici razmatrali i potvrdili manadat novog odbornika Skupštine opštine Plandište, Ele Nađ iz Jermenovaca sa Koalicione izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ-ZA NAŠU DECU. Nakon toga razmatrana je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2023. godinu (Prvi rebalans-prvi dopunski budžet).

U okviru ove tačke rečeno je da se budžet menja zbog kapitalnih investicionih rashoda budžeta u 2023. godini i pet projekata od kojih četiri započetau 2022. Godini „Izgradnja kapele u naseljenom mestu Hajdučica“, „Sređivanje prostora oko objekata Komesarijata za izbeglice“, Izgradnja trotoara u Velikoj Gredi“ i „Rekonstrukcija (sanacija i uređenje) sportskih terena u OŠ „Dositej Obradović“ a peti, „Dogradnja arhive opštinske uprave“ počeće sa gradnjom u 2023. godini.

Odbornici su zatim razmatrali i Odluku o finansiranju kapitalnih investicionih rashoda budžeta opštine Plandište i finansiranje tekuće likvidnosti u 2023. godini, Odluku o izvršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Plandište za 2022. godinu za koju je rečeno da je Državna revizija dala saglasnost da Opština Plandište angažuje drugo lice za eksternu reviziju budžeta za prošlu godinu. Odborici su izglasali i Odluku o davanju saglasnosti na usvajanje Projekta javno-privatnog partnerstva za poveravanje obavljanja komunalnih delatnosti zoohigijene-sprovođenjem mera dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i suzbijanja ambrozije na teritoriji opštine Plandište, Odluku o organizaciji Opštinske uprave Opštine Plandište i Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Istorijskog arhiva Bela crkva za 2023. godinu.

Izglasano je i Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Opštine Plandište i Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za bezbednost Opštine Plandište. Po rečima izvestioca, izmene se odnose na nove članove budući da je došlo do izbora novog predsednika SO Plandište i direktora Centra za socijalni rad.

Na 23. sednici SO Plandište izglasana su i Rešenja o obrazovanju stručne komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta kao i Rešenje o razrešenju i imenovanju Školskog odbora OŠ „Dositej Obradović“ Plandište i OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ u Hajdučici.

Osim odbornika SO Plandište, sednici je prisustvovao i predsednik opštine Plandište, Jovan Repac.

 

x

Takođe pogledajte ...

Domu u Starom Lecu uručena donacija Banke hrane Vojvodine

Domu za duševno obolela lica 1.Oktobar iz Starog Leca je zahvaljujući odličnoj ...