U OPŠTINI PLANDIŠTE USPEŠNO ODRŽAN FORUM ZA POSLODAVCE

Nakon uspešno održanog Foruma za poslodavce u Vršcu, u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijale Vršac 16. marta održan je isti Forum u Plandištu, u sali SO Plandište.

Na susretu poslodavaca sa predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje, i u ime Opštine Plandište bio je Rade Surla a od poslodavaca, bili su predstavnici: DOO „Jasmila“, DOO „Re3-Product“, DOO „Vindija“, DOO „Polet Dužine“, DOO „Jedinstvo“ DOO „Poliplan 1TO1“, Kompanija za polj.proizv.“Agrobanat“ AD, DOO „Polimer Commerce“, DOO „Platan MB 13“, DOO „Pantović“ i DOO „Abazija“.

Poslodavci koji su uzeli učešće na ovom Forumu bili su informisani o aktuelnim javnim pozivima, kao i mogućnostima uključivanja nezaposlenih lica kroz razne oblike radnog angažovanja. Pored toga, poslodavci su mogli da se informišu o načinu i mogućnostima korišćenja usluga Nacionalne službe za zapošljavanja što je i učinjeno jer je skoro svaki od prisutnih imao po neko pitanje za tim Nacionalne službe za zapošljavanje koji je u Plandištu bio zajedno sa direktorom Filijale Vršac Radojicom Lazin.

Direktor je tom prilikom rekao da je forum sa poslodavcima mogućnost da se poslodavci bliže i detaljnije informišu o javnim pozivima i pogodnostima za lica koja se nalaze na evidenciji ove službe.

Novina, u odnosu na prošlu godinu nema izuzev visina naknada koje lica dobijaju. Inače, na evidenciji Filijale Vršac je trenutno preko 5000 nezaposlenih lica.

U Plandištu je preko 800 nezaposlenih od kojih je oko 500 nekvalifikovanih i oko 170 lica sa nezavršenom ili bez osnovne škole.

x

Takođe pogledajte ...

Bogatstvo folklora predstavljeno na Opštinskoj smotri u Plandištu

Kulturno obrazovni centar Vuk Karadžić Plandište, pod pokroviteljstvom loklane samouprave Opštine Plandište, ...