IZVEŠTAJ SA 3. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

Treća sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u utorak, 21.06.2016. godine. U radu sednice kojom je predsedavao predsednik Opštine, Jovan Repac, učestvovali svi većnici. Na dnevnom redu 3. sednice Opštinskog veća bilo je ukupno  9 tačka. Nakon usvajanja zapisnika sa 1.i 2. sednice većnici su, utvrdili Predlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine Plandište za 2015.godinu. U vezi sa ovom tačkom, rečeno je das u ukupni rashodi i izdaci za 2015. godinu iznosili 456.719.596 dinara, od toga za za tekuće rashode izdvojeno je 427.591.282 dinara, za izdatke nefinansijske imovine 24.820.445 dinara i za izdatke za otplatu kredita i nabavku finansijske imovine, 4.308.870 dinara. U period januar-decembar 2015. godine, ostavren je ukupan fiskalni susficit u iznosu od 12.330.368 dinara.

Većnici su razmatrali i usvojili i Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2016. godinu (prvi rebalans budžeta). U okviru ove tačke, rečen je da se ovom Odlukom vrši uskladjivanje prihoda i primanja i rashoda i izdataka budžeta na višem nivou zbog potpisivanja ugovora sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije gde je opštini Plandište dodeljen transfer i usluge socijalne zaštite u iznosu od 1.596.561,55 dinara i sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo gde su dodeljena sredstva za projekat “Projekat za izvodjenje izrade,opremanja i povezivanje istražno – eksploatacionog bunara u  naseljenom mestu Dužine”  u iznosu od 4. 818.671,99 dinara.

Većnici su  na poslednjoj, 3. Sednici Opštinskog veća utvrdili i Predlog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodredjeno vreme za organizacione oblike u sistemu Opštine Plandište za 2016. godinu, Predlog Rešenja o davanju ovlašćenja predsedniku Opštine Plandište da odlučuje i zaključuje ugovore o pribavljanju, otudjenju i drugim oblicima raspolaganja nepokretnostima, Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Saveta za bezbednost saobraćaja Opštine Plandište kao i Predlog Rešenja o davanju ovlašćenja predsedniku Opštine Plandište da u hitnim slučajevima donosi odluku po zahtevima gradjana.

Pretposlednja i poslednja tačka su bili zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica  a nakon toga i tekuća pitanja.

x

Takođe pogledajte ...

Bogatstvo folklora predstavljeno na Opštinskoj smotri u Plandištu

Kulturno obrazovni centar Vuk Karadžić Plandište, pod pokroviteljstvom loklane samouprave Opštine Plandište, ...