JAVNI POZIV – KUPOVINA SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE

Pomoć namenjena porodicama izbeglih lica za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i jednokratne pomoć namenjenu za građevinski materijal i drugi materijal i/ili opremu potrebnu za adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom može biti dodeljena porodicama izbeglica koja imaju boravište/prebivalište na teritoriji opštine Plandište, uključujući članove njihovog porodičnog domaćinstva, a neophodna im je pomoć za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatna pomoć namenjena za građevinski materijal i drugi materijal i/ili opremu potrebnu za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, sve kako bi poboljšali uslove stanovanja.Pomoć se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u iznosu do RSD  1.150.000,00 (jedanmilionstopedesethiljadadinara) i za dodatnu pomoć namenjenu za građevinski i drugi materijal i/ili opremu potrebnu za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom u iznosu do RSD 180.000,00 (stoosamdesethiljadadinara), oba iznosa po porodičnom domaćinstvu Korisnika.

Izabrani korisnik Pomoći za poboljšanje uslova stanovanja može da učestvuje sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni seoske kuće sa okućnicom u iznosu do 50% od iznosa koji se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti preko pisarnice Opštinske uprave Plandište, lično ili poštom na adresu:

Opština Plandište
Komisija za dodelu pomoći kupovina seoske kuće sa okućnicom izbeglice
Vojvode Putnika 38
.
26360 Plandište

sa naznakom:

Prijava na Javni poziv ZA DODELU POMOĆI PORODICAMA IZBEGLICAZA STVARANJE I POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA U VIDU KUPOVINE SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM I DODELU JEDNOKRATNE POMOĆI U GRAĐEVINSKOM I DRUGOM MATERIJALU I/ILI OPREMI.

Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je 10.septembar 2016.godine.

x

Takođe pogledajte ...

Bogatstvo folklora predstavljeno na Opštinskoj smotri u Plandištu

Kulturno obrazovni centar Vuk Karadžić Plandište, pod pokroviteljstvom loklane samouprave Opštine Plandište, ...