JAVNI POZIV ZA SU/FINANSIRANJE PROJEKATA UPRAVLJAČA U ZAŠTIĆENIM PODRUČIJIMA OPŠTINE PLANDIŠTE

Na osnovu člana 2. Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2016. godinu („Sl. list Opštine Plandište“, broj 23/2015) i člana 2. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2016. godinu („Sl. list Opštine Plandište“, broj 16/2016) i tačke III alineje 3 Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za zaštitu životne sredine i zaštitu  i očuvanje spomenika prirode i kulture broj 501-19/2016-II od 18. 05. 2016. godine, Komisija za zaštitu životne sredine i zaštitu  i očuvanje spomenika prirode i kulture raspisuje JAVNI POZIV za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područijima Opštine Plandište u toku 2016. godine.

Prijave na konkurs se dostavljaju, najkasnije do 31.07.2016. godine, Opštini Plandište na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Opštine (www.plandiste-opstina.rs) putem pošte na adresu: Opština Plandište, Vojvode Putnika 38, 26360 Plandište sa naznakom Prijava na konkurs za su/finansiranje projektnih aktivnosti upravljača u zaštićenim područjima na teritoriji Opštine Plandište u toku 2016. godineili lično u Uslužnom centru na pisranici Opštinske uprave. Kontakt osoba Olga Dimitrovski, telefon: 062/8098607.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

x

Takođe pogledajte ...

Bogatstvo folklora predstavljeno na Opštinskoj smotri u Plandištu

Kulturno obrazovni centar Vuk Karadžić Plandište, pod pokroviteljstvom loklane samouprave Opštine Plandište, ...