„LION PACK GROUP“ DOO VELIKA GREDA – PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Opštinska uprava opštine Plandište, Odsek  za  opštu u skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl.glasnik RS”, br. 135/2004 i  br.36/2009),  objavljuje OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta „LION PACK GROUP“ DOO Velika Greda, Nikole Tesle br.1, podneo je dana 28.06.2016. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, Projekta „Dogradnje hale za proizvodnju kartonske ambalaže, spratnost P+0, Velika Greda,  potes „Okno“  na kat. parc. br. 1708 KO Velika Greda, opština Plandište.
Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u zgradi Opštinske uprave opštine Plandište, kancelarija broj 6, radnim danima u vremenu od 08 do 13 časova.
U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.       Opštinska uprava će u roku od 15 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

x

Takođe pogledajte ...

Bogatstvo folklora predstavljeno na Opštinskoj smotri u Plandištu

Kulturno obrazovni centar Vuk Karadžić Plandište, pod pokroviteljstvom loklane samouprave Opštine Plandište, ...