Na osnovu člana 6.Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za najbolje studente broj 110-1/2020-03-IV od 21.01.2020.godine, Komisija za izbor najboljih studenata sa teritorije opštine Plandište na sednici održanoj dana 20.03.2020. utvrdila je Konačnu listu kandidata – najboljih studenata.

Konačnu listu možete pogledati/preuzeti ovde.