Na osnovu dopisa broj 904-08-0003/2020-01 od 19.03.2020. godine dostavljamo Vam izveštaj o sprovedenim merama zaštite od virusa Covid-19.

Opštnski štab za vanredne situacije opštine Plandište je dana 20.03.2020. godine održao drugu vanrednu sednicu sa četiri tačke dnevnog reda.

Usvojeno je Rešenje o formiranju Kriznog štaba opštine Plandište. Krizni štab čini 9 lica.

Uvedeno je 24 časovno dežurstvo svih sedam dana u nedelji, a kontakt osobe sa brojevima telefona su:

  • Rade Mitrovski, telefon 065/861 – 8620 i
  • Dejan Velevski, telefon 013/861 – 031.

U Opštinskoj upravi opštine Plandište telefoni za prijem poziva građana kojima je potrebna bilo koja vrsta pomoći su: 013/861 – 033 u periodu od 07:00 do 17:00 časova i 013/862 – 166 u periodu od 07:00 do 15:00 časova od ponedeljka do petka.

Crveni krst Plandište formirao je info centar koji će raditi svakog dana u vremenu od 08:00 do 19:30 časova a brojevi telefona na koje se mogu dobiti potrebne informacije su: 013/861 – 862 i 013/861 – 210.

Dom zdravlja “1. Oktobar“ Plandište objavio je kontakt telefone na koje se mogu dobiti obaveštenja i potrebne informacije kao i saveti bez preke potrebe dolaska u zdravstvenu ustanovu.

Od dana 20.03.2020. godine, Naredbom Opštinskog štaba za vanredne situacije ograničeno je radno vreme svih ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, kafana, kladionica) na teritoriji opštine Plandište najviše do 17:00 časova.

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalno stambene poslove, inspekcijske poslove vršiće pojačani nadzor na svim objektima zatvorenog tipa, u skladu sa odlukom Vlade Srbije.

Prekinut je rad svih sportskih objekata (sportskih i fiskulturnih sala, teretana i sl.), kao i sala svih mesnih zajednica (domovi kulture) na teritoriji opštine Plandište, počev od 16.03.2020. godine do daljnjeg.

JP “Polet“ Plandište, u skladu sa raspoloživim sredstvima za dezinfekciju  vrši će dezinfekciju prodajnog pijačnog prostora pre i posle svakog pijačnog dana u nedelji (utorak i subota) i ostalih javnih površina. Sredstva za dezinfekciju su na isteku potrebnih zaliha tako da bi nam trebala pomoć oko nabavke istih.

Crveni krst Plandište prekinuo je  sve aktivnosti vezane za obuke i radionice i obustavio je skupljanje polovne garderobe. U narednom periodu volonteri Crvenog krsta podeliće 1000 komada letaka vezanih za korona virus i biće konstatno na raspolaganju Opštinskom štabu za vanredne situacije opštine Plandište u cilju pružanja neophodne pomoći stanovništvu u opštini Plandište.

Geronto domaćice će u narednom periodu redovno snabdevati korisnike usluga sa lekovima i osnovnim životnim namirnicama. Centar za socijalni rad raspolaže sa tačnim podacima vezanim o ugroženim kategorijama stanovništva, kao i sa njihovim adresama i kontaktima. Volonteri, dobrovoljci i pripadnici jedinica civilne zaštite opšte namene snabdevaju i pomažu najstarijim sugrađanima a tako će biti i ubuduće.

Rešenje o formiranju Kriznog štaba možete pogledati ovde.

Naredbu o skraćenju radnog vremena svih ugostiteljskih objekata možete pogledati ovde.