U periodu od 23.09.2019. – 01.10.2019. godine PREDUZEĆE “EKO-SAN PLUS” d.o.o Beograd vršiće SISTEMATSKU DERATIZACIJU na teritoriji Opštine Plandište.

Prvi tretman vršiće se u javnim ustanovama na teritoriji opštine Plandište, zatim na lokalitetima na teritoriji Opštine Plandište, koji obuhvataju kanale na teritoriji urbanog dela opštine kao i kanalizacioni sistem, odnosno šahtovi (580 komada), Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda naselja Plandišta i Hajdučica, Deponija u Plandištu, vodozahvati u svim naseljenim mestima.

Sistematska deratizacija u količini od 1 kg po domaćistvu u svim naseljenim mestima opštine.

Za suzbijanje koristi se biocidni preparat na bazi (Brodifakuma) „ili odgovarajuće“ u sledećim formulacijama: Pelete, formulacija Parafina (parafinski mamac) ili zrno, koji se stavlja u promet u skladu sa zakonom.

Sve informacije mogu se dobiti na brojeve telefona:

064/8121142
062/8098620