Plandište uređuje kanalsku mrežu

Na teritoriji Opštine Plandište započeli su radovi na uređenju kanalskih mreža za odvodnjavanje atmnosferskih padavina.

Radove na uređenju kanalske mreže izvodi Vodoprivredno preduzeće “Južni Banat” iz Vršca, a sredstva su obezbeđena iz fonda Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Trenutno se radovi izvode na kritičnim tačkama kanala u katastarskim opštinama Markovićevo i Kupinik i to kanal K – IV, obzirom da se na tim mestima nalaze ukrštanja kanalskim mreža, te je usled pojačane vegetacije i obilnih padavina u prethodnom periodu bilo nepohodno po hitnom postupku sanirati ove deonice.

Kako vremenski uslovi budu dozvoljavali tako će se pristupati daljoj realizaciji radova, obzirom da se na teritoriji Opštine Plandište nalazi oko 1000 km kanala koje je prema redosledu prioriteta i stepena ugroženosti neophodno očistiti u narednom periodu.

U prvoj fazi vrše se radovi teškim mašinama, tarupiranjem krupne vegetacije, a zatim će se u drugoj fazi pristupiti tretiranjem hemijskim postupkom kako bi se se usporio rast vegetacije u prolećnom i letnjem periodu.

 

x

Takođe pogledajte ...

Plandište: Kuća na selu za još jednu porodicu, novi dom za Jelisavčiće

Opština Plandište, u saradnji sa Ministarstvom za brigu o selu, nastavila je ...