Danas (četvrtak, 27.02.2020) je u Plandištu održana 140 sednica Opštinskog veća opštine Plandište. Na dnevnom redu sednice kojom je predsedavao predsednik Opštine, Jovan Repac, bilo je ukupno 5 tačaka.

Prva tačka koju su većnici razmatrati  i utvrđivali bila je Predlog Odluke o pristupanju realizaciji projekta „Sanacija vodovodne mreže u Hajdučici“.

U okviru ove tačke je rečeno da će Opština konkurisati na Konkursu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu , vodoprivredu i šumarstvo za sufinasiranje projekata „Sanacija vodovodne mreže u Hajdučici“. Učešće Opštine je 36% od ukupnog iznosa vrednosti projekta. Nakon toga većnici su usvojili Izveštaj o krišćenju sredstava budžetskog fonda u 2019. godini – sredstva za finansiranje unaprđenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Plandište.

U izveštaju stoji da je u prošloj godini od naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje na teritoriji opštine Plandište ostvareno više sredstava od planiranih. Prošle godine sredstva su korišćena za unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrzovanja, za preventivno -promotivne aktivnosti iz oblasti bezbednosti saobraćaja, za tehničko opremanje jedinica saobraćajne policije koje kontrolišu i regulišu saobraćaj na putevima i drugih organa nadležnih za poslove bezbednosti saobraćaja, za poravljanje saobraćajne infrastrukture, tekuće popravke i održavenje i veritkalnu saobraćajnu signalizaciju.

Nepotošena sredstva preneta su u budžet Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Plandište za 2020. godinu koji je takođe bio usvojen na 140 sednici Opštinskog veća opštine Plandište.

U okviru ove tačke, rečeno je da će se u 2020. godini akcenat staviti na edukaciju dece, odnosno sa saobraćajno obrazovanje i vaspitanje kao i na kupovinu dečiji auto sedišta u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja koja sprovodi obuku za pravilnu upotrebu auto sedišta.

Pretposlednja i poslednja tačka dnevnog reda su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih  pravnih lica  i  tekuća pitanja.