Poslednja, 111. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u petak, 14.06.2019. godine. Na dnevnom redu sednice Veća kojom je predsedavao Jovan Repac, predsednik opštine, Jovan Repac, bilo je ukupno 7 tačaka.

Posle usvajanja zapisnika sa 110. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici su prvo razmatrali i utvrdili Predlog Odluke o Završnom računu budžeta opštine Plandište za 2018. godinu. U okviru ove tačke je rečeno da su u postupku pripreme Završnog računa budžeta za 2018. godinu sprovedena knjiženja kojim se obezbeđuje izrada završnog računa po gotovinskoj osnovi.

Analizom prikazanih tabela izveštaja u materijalu za ovu tačku, konstatuje se da su ukupni prihoda i primanja u 2018. godini iznosila 539.401.000 dinara a ukupni rashodi 535.943.000 dinara. U izveštaju ovlašćenog revizora stoji da, po njihovom mišljenju “finansijski izveštaji prikazuju istinto i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansisjki položaj opštine Plandište na dan 31. decembra 2018. godine, kao i rezultate njihovog poslovanja, tokove gotovine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisma Republike Srbije.”

Većnici su razmatrali i utvrdili i Predlog Odluke o otvarivanju prava na roditeljski dodatak nezaposlenim porodiljama. U okviru ove tačke je rečeno da se Odlukom o ostvarivanju prava na roditeljski dodatak nezaposlenim porodiljama, u cilju poboljšanja materijalnog položaja, utvrđuju uslovi i način ostvarivanja prava na roditeljski dodatak nezaposlenim porodiljama sa prebivalištem na teritoriji opštine Plandište.

Nakon toga, utvrđen je i Predlog Odluke o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku donošenja opštih akata. Rečeno je da se ovom Odlukom bliže uređuje postupak prijavljivanja i upravljanja privatnim interesima javnih funkcionera opštine Plandište, u postupku utvrđivanja predloga i donošnja odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti opštine Plandište.

Većnici su utvrdili i Predlog Odluke o postupku predlaganja kandidata za članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća čiji je osnivač opština Plandište. Ovom Odlukom bliže se uređuje način i postupak predlaganja kandidata za članove Nadzornog odbora JP čiji je osnivač opština Plandište, postupak i kriterijum za utvrđivalje kandidata za članove Nadzornog odbora JP čiji je osnivač opština Plandište, kao i postupak utvrđivanja predloga za predsednika i članove Nadzornog odbora.

Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.