OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PLANDIŠTE

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl.glasnik RS“, broj 62/06, 69/08 – dr.zakon, 41/09 i 112/2015) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl.list opštine Plandište“ broj 2/07), predsednik opštine Plandište je dana 29.08.2016 godine, doneo ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PLANDIŠTE i raspisuje OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PLANDIŠTE.

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 15,00 sati, dana 07.09.2016 godine.

Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave Opštine Plandište do navedenog roka, bez obzira na način dostavljanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Javna nadmetanja za davanje u zakup i na korišćenje zemljišta iz dela I. tačke 1. ovog Oglasa održaće se u zgradi Doma kulture u Plandištu, ulica  V. Putnika broj 58, i to: 1.K.O.Veliki Gaj, Markovićevo, Miletićevo, Dužine, Stari Lec, Jermenovci, Barice, Velika Greda, Kupinik, Hajdučica, Plandište, Margita, dana 08.09.2016 godine sa početkom u 08,00 časova.

Kompletan tekst Oglasa možete preuzeti ovde.

Prijavu na oglas možete preuzeti ovde.

x

Takođe pogledajte ...

Bogatstvo folklora predstavljeno na Opštinskoj smotri u Plandištu

Kulturno obrazovni centar Vuk Karadžić Plandište, pod pokroviteljstvom loklane samouprave Opštine Plandište, ...